AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Informácie o prípadnej dovolenke a zastupovaní najdete aj na webe TSK.SK

Analyzátor EXDIA TRF Plus

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 02.02.2023, v kategórii:

Do ambulancie sme zakúpili prístroj Analyzátor EXDIA TRF Plus.

Pomôže nám presnejšie už u nás v ambulancii zistit nasledovné:
Kvantitatívne testy : CRP, PCT, beta-hCG, D-Dimer, NT-proBNP, Troponin I, iFOB
Semikvantitatívne testy : Covid-19 IgG/IgM ( hladiny low, medium, high )
Kvalitatívne testy : Influenza A/B, Covid-19 Ag