AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

SITUÁCIA JE KRITICKÁ!  Prosíme Vás, aby ste do ambulancie telefonovali iba v nevyhnutných prípadoch!
Využívajte prosím SMS (0911 046 479, 0910 540 503) , MAIL a eČasenku. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie blogu

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID pozitívnym?

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 21.11.2021, v kategórii:

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
 • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky,

 

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

 

Povinnosť karantény (rovnako tak ani testovania) sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

 • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

 

Kedy sa začína karanténa?

 • od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie
 • od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.

 

Kedy sa karanténa končí?

V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti sa za posledný deň kontaktu považuje:

 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.