AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

SITUÁCIA JE KRITICKÁ!  Prosíme Vás, aby ste do ambulancie telefonovali iba v nevyhnutných prípadoch!
Využívajte prosím SMS (0911 046 479, 0910 540 503) , MAIL a eČasenku. Ďakujeme za pochopenie.

Kategórie blogu

Doklady platné u dospelých občanov o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 v SR a v zahraničí

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 27.11.2021, v kategórii:

1/ Preukaz o vakcinácii proti COVID – 19: Digitálny COVID preukaz EÚ (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE)

a) Občan si ho stiahne do mobilného telefónu alebo PC z webu spravovaného NCZI www.korona.gov.sk
b) Ambulantný očkujúci všeobecný lekár, očkujúci lekár – špecialista alebo očkujúci lekár vakcinačného centra môže hneď po očkovaní vystaviť občanovi Digitálny COVID preukaz EÚ aj v papierovej forme (podmienkou je on-line hlásenie očkovania už počas jeho vykonávania do systému spravovaného NCZI). Vystavenie tohto papierového dokladu nie je občanom nárokovateľné a očkujúci lekár ho vystavuje dobrovoľne. Občanovi sa odporúča čo najskôr si vyhotoviť digitálnu formu preukazu v mobilnom telefóne. Je možné si ju aj vytlačiť na papier.
c) Digitálny preukaz je pre občana dostupný aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravotných poisťovní.
Preukaz obsahuje všetky informácie o podanej očkovacej látke, poradí a celkovom počte vakcíny, typ a výrobcu vakcíny a dátum podania. Súčasťou preukazu sú aj informácie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, dátum narodenia), QR kód na elektronické overenie očkovania oprávnenými osobami a jedinečný číselný identifikátor konkrétneho vydaného potvrdenia.

 

2/ Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (CERTIFICATE OF RECOVERY) – výhradne pozitívny RT-PCR test

a) Potvrdenie si občan môže stiahnuť v elektronickej podobe z webu NCZI www.korona.gov.sk na 12.deň po zistení pozitivity RTR-PCR testu. NCZI ho generuje výhradne na základe oficiálne vykonaného a POZITÍVNE vyhodnoteného RT-PCR testu na COVID-19. Potvrdenie sa negereruje na základe pozitívneho antigénového testu alebo výsledku samotestovania doma.
b) Digitálne potvrdenie je pre občana dostupné aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravotných poisťovní.
Potvrdenie obsahuje dátum pozitívneho testu, platnosť potvrdenia od a do konkrétneho dátumu, kedy stráca platnosť (180 dní), informácie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, dátum narodenia), QR kód na elektronické overenie potvrdenia oprávnenými osobami a jedinečný číselný identifikátor konkrétneho vydaného potvrdenia.
Pokiaľ bol občan diagnostikovaný ako pozitívny antigénovým testom, je potrebné potvrdiť výsledok absolvovaním RT-PCR testom. Podľa platnej legislatívy môže NCZI vydať
 DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ len na základe PCR testu (v zmysle legislatívy EÚ L_2021211SK.01000101.xml (europa.eu) ).
Deti do 12 rokov plus 2 mesiace fungujú v inom režime (uvedené nižšie), preto je potrebné, aby sa rodičia poradili s pediatrom svojho dieťaťa. 


3/ Dočasný doklad o očkovaní proti COVID-19
Dočasné potvrdenie o podaní prvej, druhej alebo tretej dávke očkovacej látky proti COVID-19 vystavuje v papierovej podobe občanovi výhradne očkujúci lekár - lekár vakcinačného centra alebo očkujúci ambulantný lekár. Občanovi je vydaný v papierovej podobe a je podpísaný a opečiatkovaný očkujúcim lekárom. Očkujúci lekár je povinný vykonané očkovanie zahlásiť NCZI. Po tomto hlásení sa občanovi automaticky generuje digitálny preukaz o očkovaní, ktorý je možné stiahnuť do počítača alebo mobilného telefónu spolu s QR kódom z webu www.korona.gov.sk 
Fotografie alebo skeny či "potvrdenia"obsahujúce údaje o pozitívnom antigénovom teste, pozitívnom teste zo "samotestovania" alebo údaje o hladine protilátok proti COVID-19 nie sú na Slovensku ani v zahraničí akceptované ako dokument o prekonaní ochorenia COVID-19. Pozitívny antigénový test je potrebné potvrdiť RT-PCR testom.
Všeobecní lekári pre dospelých nevydávajú na základe takýchto informácií žiadne papierové potvrdenia ani digitálne doklady o prekonaní ochorenia COVID-19, a preto je nátlak na lekárov zo strany občanov zbytočný. Platné digitálne doklady generuje výhradne NCZI.


Od 22.11.2021 sa mení klasifikácia OP (očkovaný, prekonaný)
Režim kompletne zaočkovaných osôb sa od pondelka (22. 11.2021) mení na režim OP (očkovaný/prekonaný). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR:
Pod pojmom OP (očkovaný, prekonaný) rozumie:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021)
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).
Zdroj: MZ SR, NCZI, ÚVZ SR