AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Kategórie blogu

Kliešťový zápal mozgu – kliešťová encefalitída

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 21.09.2015, v kategórii:

Aká je to choroba?

Kliešťová encefalitída je akútne horúčnaté ochorenie postihujúce centrálny nervový systém ( zápal mozgových blán a zápal mozgu). U časti chorých ochorenie prebieha úplne ľahko, alebo pod obrazom chrípky a býva často nerozpoznané. Ochorenie spôsobuje vírus, ktorý na človeka prenáša kliešť. Rezervoárom nákazy v prírode sú divoko žijúce zvieratá, cicaním na nich sa kliešť infikuje a náhodne prenáša nákazu na človeka. Infikované kliešte sa vyskytujú v tzv. endemických oblastiach, kde žijú nakazené tzv. „rezervoárové zvieratá“ a to hlodavce, vysoká zver, líšky a hlodavce. Nákazu z divých zvierat môžu kliešte preniesť aj na domáce zvieratá, napr. kozy, ktorých produkty môžu byť tiež faktorom nákazy (surové mlieko, syry ..). Inkubačný čas ochorenia sa pohybuje v rozpätí 7 – 14 dní.

Je možná liečba ochorenia?

Keďže pôvodcom nákazy je vírus liečba sa sústreďuje najmä na tlmenie príznakov ochorenia. Ochorenie môže zanechať aj trvalé následky a výnimočne končí smrťou.

Ako sa možno pred ochorením chrániť?

Účinným prostriedkom pred ochorením je očkovanie, ktoré pozostáva z 3 očkovacích dávok očkovacej látky podanej injekčne do svalu. Súčasťou ochrany je aj ochrana pred prisatím kliešťa v prírode a to najmä vhodným oblečením, užívaním repelentných prípravkov a kontrola tela po návrate z prírody a vhodné odstránenie prisatého kliešťa.

Je očkovanie bezpečné?

Po očkovaní sa môžu objaviť lokálne príznaky ( opuch, začervenanie) a zväčšenie uzlín v blízkosti miesta očkovania. Vzácne sa pozoruje horúčka, únava, bolesti vo svaloch a kĺboch a nevoľnosť.

Kedy sa treba dať zaočkovať?

Keďže aj na Slovensku sú pomerne presne popísané tzv. endemické oblasti výskytu kliešťovej encefalitídy odporúčané očkovanie sa je určené najmä osobám trvale žijúcich v týchto oblastiach, ďalej osobám pracujúcich v týchto oblastiach, športovcom ktorých šport je viazaný na tieto oblasti ale i náhodným turistom. Optimálne je začať s očkovaním v posledných zimných mesiacoch napr. vo februári, po prvej dávke druhú podať v intervale 1 mesiaca a 3. dávku za 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov a 3. dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie 1 dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať do vtedy, kým riziko nákazy trvá. Očkovať sa možno aj inými vakcínami napr. tzv. zrýchlenou vakcínou, keď sa 3 dávky očkovacej látky podávajú v mesačných intervaloch alebo v 2 týždňových intervaloch, vtedy však treba prvé preočkovanie vykonať už po 1 roku.

ZDROJ: www.epis.sk