AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Kategórie blogu

Nový prístroj na diagnostiku srdca a obehového systému - ABI

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 19.12.2016, v kategórii:

boso ABI-systém 100 – rozhodujúce výhody:

 • 1 × 4 = 1 meranie súčasne na 4 končatinách
 • vlastné meranie do 1 minúty
 • jednoduché, spoľahlivé a presné zmeranie ABI (index členok – rameno)
 • stanovenie rozdielu hodnôt krvného tlaku medzi pravým a ľavým ramenom
 • meranie rýchlosti pulznej vlny (PWV) – voliteľné
 • výtlačok správy na jednu stranu A4
 • komunikácia s ambulantnými programami
 • klinicky overený, napr. štúdiou CZECH ABI Project a MOET ICHDK

boso ABI-systém 100 – ponúka:

 • rozšírenie diagnostických metód Vašej ordinácie
 • pacientom nové preventívne vyšetrenie
 • získanie náskoku pred konkurenciou

Spoločnosť BOSO (BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG, Nemecko) systémom na meranie ABI indexu vypĺňa dôležitú medzeru v diagnostike srdca a obehového systému.

Čo je ABI index

Index členok – rameno (angl. Ankle Brachial Index – ABI) má vysokú výpovednú hodnotu v predpovedi infarktu, cievnej mozgovej príhody a smrti. Hodnota ABI indexu <0,9 upozorňuje s presnosťou 95%, v porovnaní s angiogramom ako zlatým štandardom, na nebezpečenstvo ICHDK a s temer 100% istotou vyselektuje zdravých pacientov.

Nový prístroj stanoví túto hodnotu tak jednoducho, rýchlo a presne, že toto vyšetrenie môže byť u každého pacienta urobené ako preventívna kontrola.

Presné výsledky za niekoľko minút

Zistenie indexu členok – rameno prístrojom boso ABI-systém 100 nie je lenn presné. Je tiež natoľko jednoduché, že nevyžaduje žiadne špeciálne skúsenosti a vyšetrenie je možné delegovať na sestru. Index členok – rameno môže byť bez zvláštnej prípravy zistený behom niekoľkých minút – čistý čas merania je cca 1 minúta. To šetrí drahocenný čas a použitie boso ABI-systému 100 je obzvlášť efektívne.