AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Kategórie blogu

Sme akreditované pracovisko vyučovania SZU Bratislava

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 31.07.2019, v kategórii:

Pôsobíme ako akreditované pracovisko vyučovania Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava. Spolupracujeme s katedrou všeobecného lekárstva SZU v predatestačnom vzdelávaní nových všeobecných lekárov. Naša ambulancia zabezpečuje praktickú časť prípravy všeobecných lekárov pre dospelých.