AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Kategórie blogu

Výmenný lístok

Napísala MUDr. Adriana Orechovská, dňa 29.03.2019, v kategórii:

Výmenný lístok je písomné odporúčanie všeobecného lekára na základe ktorého vám bude poskytnutá špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia.

Ako dlho platí výmenný lístok od všeobecného lekára, resp. obmedzená doba jeho platnosti nie je nijako v legislatíve upravené. To znamená, že doba platnosti výmenného lístka nie je nijako obmedzená.

Odborný lekár/špecialista vás môže odmietnuť vyšetriť ak nemáte odporúčanie – výmenný lístok od všeobecného lekára. Odporúčanie všeobecného lekára – výmenný lístok sa nevyžaduje len:

 • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, dermatovenerológia a očnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
 • na ďalšie ošetrenie, ktoré následne určí odborný lekár/špecialista a v prípade dispenzarizácie (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou)
 • v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Výmenný lístok nepotrebujete napríklad v týchto prípadoch:

 • pri úraze, ak na lekárske ošetrenie prídete do 24 hodín
 • pri opakovanej návšteve špecialistu, ak tak určí lekár špecialista
 • ak si Váš stav vyžaduje sústavnú liečebnú staroslivosť
 • pri návšteve očného lekára – avšak len ak potrebujete predpísať okuliare
 • pri návšteve psychiatra
 • pri návšteve kožného lekára
 • pri návšteve gynekológa
 • pri návšteve stomatológa
 • pri ochrannom ambulantnom liečení – napríklad pri odvykacích kúrach

Výmenný lístok všeobecného lekára obsahuje:

 • vaše identifikačné údaje a kód Vašej zdravotnej poisťovne
 • odôvodnenie poskytnutia špecializovanej starostlivosti
 • výsledky už vykonaných vyšetrení alebo získaných vyšetrení všeobecným lekárom
 • iné údaje, ktoré všeobecný lekár považuje za dôležité
 • dátum vystavenia odporúčania
 • kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, odtlačok pečiatky a podpis lekára.

Pokiaľ vás na odborný lekár pošle na ďalšie odborné vyšetrenia, nepotrebujete výmenný lístok od všeobecného lekára, stačí odporučenie odosielajúceho odborného lekára.

ZDROJ: https://infomedica.sk/moj-lekar/vymenny-listok-a-lekarsky-predpis/vymenny-listok/